Om Oss

Hei og velkommen til Oslo Syd Mediehus.

Oslo Syd Mediehus ble stiftet allerede 27. november 2017. Den gang het det Holmlia Mediehus, men på nyåret i 2020 valgte vi å skifte navn til Oslo Syd Mediehus, da det representerer et større geografisk område enn kun Holmlia.

Vår jobb er å skrive nyhetsrelatert stoff fra Søndre Nordstrand bydel, i tillegg til Nordstrand og Oppegård. Ikke bare skriver vi om det som skjer fra et nøytralt ståsted, men vi har også valgt å skrive våre egne tanker om både positive og negative ting som skjer i bydelen vår. Vi er kun to stykker som driver dette arbeidet, men vi tar gjerne imot tips fra våre følgere.

Parallelt med å drive Oslo Syd Mediehus, jobber vi også med 1251 Nyhetskanalen. Som er en annen form for nyheter (se under).

Litt om 1251 Nyhetskanalen:

På 1251 Nyhetskanalen vinkler vi aktuelle nyheter fra hele verden om til humoristiske og satiriske artikler. Kort fortalt, ekte nyheter, samtidig som det ikke er ekte nyheter.

Om oss som står bak Oslo Syd Mediehus:

Erlend Falck.

Eier og grunnlegger.
Redaktør.
Bosatt på Holmlia i Oslo.
Utdanning: Generell studiekompetanse & Truckførerbevis.
Politisk- og samfunnsengasjert.

Chris S.

Vært en del av Oslo Syd Mediehus siden sensommeren 2018.
Skribent og idèforvalter.
Bosatt på Mortensrud.
Utdanning: Studerer jus.
Engasjerer seg i samfunnet og nærmiljøet.

Med vennlig hilsen
Chris & Erlend v/Oslo Syd Mediehus

Oslo Syd Mediehus – www.holmliamediehus.com

1251 Nyhetskanalen – www.1251.no

%d bloggers like this: