De siste dagene har det kommet til synet flere og flere saker angående at NAV har feiltolket et regelverk fra 2012, som har ført til at flere mennesker har blitt dømt til å tilbakebetale store beløp samt også fengselsstraff. Men ligger kritikken kun hos NAV?

Politiet har sluppet henholdsvis billig unna i media i forbindelse med skandalen, men så fort NAV leverer en anmeldelse, ligger ansvaret på politiet, da det er politiets oppgave å påvise skyld.

Dette viser rett og slett at politiet heller ikke har gjort jobben sin skikkelig. Etterforskerne har ikke gjort jobben sin skikkelig, fordi hvis de hadde gjennomført en grundig undersøkelse, burde de ha funnet frem til det gjeldende regelverket fra 2012. NAV kan ikke dømme folk, NAV kan kun levere anmeldelse, så forflyttes ansvaret over på politiet og domstolene.

Eller betyr dette at så lenge det er en statseid etat som leverer anmeldelse, så trenger ikke politiet å gjennomføre de normale etterforskningsskrittene, fordi dem stoler blindt på etaten?

Alle som er rammet av feiltolkningen, bør få tilbakebetalt det beløpet de har måttet innbetale til NAV, og de som har blitt dømt bør få en kraftig ersstatning fra staten. Men igjen, så vet man at NAV er veldig hissig på å få tilbakebetalt feilaktige beløp som de har betalt ut, men hvis det er NAV som har gjort en feil, så er de ikke like villig til å rette opp i feilen. Og det er vi “dødelige” som havner på bånn av systemet. Innbyggerne i dette landet er avhengig av at ting blir gjort på en skikkelig måte, da man bør forvente at både NAV, politiet, advokater og domstoler kan regelverket, og tolker regelverket riktig.

I en artikkel skrevet i media var det ei kvinne som sa at hun tilstod ovenfor politiet da hun fikk spørsmål om hun hadde vært ute å reist, for det hadde hun. Men det er ikke nok til å dømme, hvis politiet selv ikke kan regelverket.

Det er flere enn kun NAV som fortjener kraftig kritikk i denne saken.