KYG Holding AS er selskapet som står bak navnet Oslo Vannpark, hvor de ønsker å etablere en vannpark i Oslo, med åpning allerede 15. juni i Oslo. Her kommer gode nyheter for alle som har vært negativ til at de skulle få tillatelse til å sperre av deler av Hvervenbukta, og gjøre stranden om til et sted man må betale for å benytte.

I starten av april søkte vi om innsyn i dokumentene som har blitt sendt mellom KYG Holding AS og Bymiljøetaten. 8. april 2019 fikk vi innvilget innsyn til dokumentasjonen som på det tidspunktet var aktuelle. Der kom det frem at Bymiljøetaten hadde gitt avslag på vannpark i Oslo, med følgende begrunnelse

“Bymiljøetaten gir ikke tillatelse til lukkede private og/eller kommersielle arrangementer i park og friområder.”

Vedtaket ble kjapt anket, med følgende argument:

“Vi stiller oss undrende til Bymiljøetaten sitt avslag som begrunnes i:

  1. Aktivitet må ikke være til sjenanse
  2. Aktivitet må ikke hindre annet bruk av arealet
  3. Tilbudet skal være gratis/entre/inngangspenger skal ikke bli utkrevd
  4. Ikke være et kommersielt arrangement

Det finnes i dag en rekke arrangementer (festivaler, løp, konserter etc) i Oslo som havner
innenfor de områdene det er gitt avslag på til Oslo Vannpark.”

I påvente av at Bymiljøetaten, Plan og Bygg, samt Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel skulle behandle anken, har vi valgt å ikke gå ut med disse opplysningene før i dag. Utfallet av ankesaken ble datert så sent som 12. april 2019 (i dag), og klokka 07:26 idag tidlig sendte vi inn en forespørsel om å få innsyn i alle nye dokumenter som Bymiljøetaten sitter på.

Etter en uforventet kjapp behandlingstid, fikk vi innsyn i dokumentene allerede 13:34 samme dag. Utfallet av anken er som følger:

“Det er flere aktører som har henvendt seg til Oslo kommune med interesse i å etablere et
sjøbad. Oslo kommune er forpliktet iht likebehandlingsprinsippet å behandle samtlige initiativ
likt, hvilket den kommende sjøbadutredningen vil danne grunnlaget for.
Arealbruken på og ved sjøen og konsekvensene av dette, skal vurderes som en del av AKVA
utredningen. Dette inkluderer å finne egnede steder til flytende sjøbad i Oslo. Videre er ett av
målene med utredningen å tilrettelegge for privat initiativ på og ved sjøen gjennom
eksempelvis å lage en veileder for søkere.”

Strendene det har blitt søkt om er følgende: Hvervenbukta, Ingierstrand, Nordstrand Bad, Sognsvann og Bogstadvannet. De har nå fått avslag ved to anledninger, og som vi tenkte da vi først ble gjort oppmerksom på planene, det er ikke alltid så lurt å lansere åpningsdag (15. juni), uten å ha fått godkjent søknad, og uten å ha lokasjonen klar.

Angående vannpark på Hvervenbukta, så har det skapt et stort engasjement, både i Oslo, men også i Akershus, og andre deler av landet.

Vårt ønske er å bevare stranden sånn den er i dag. Kommersielle aktiviteter skaper bare større forskjeller blant beboerne i bydel Søndre Nordstrand, og kommer ikke til å bringe flere kunder til lokale bedrifter, via en strand som allerede er overbefolket gjennom sommermånedene.

PS: Vi gjør oppmerksom på at av vi har plukket ut sitater fra dokumentene etter hva vi mener er mest aktuelt. Dokumentene er offentlige, men da Bymiljøetaten ikke offisielt har gjort dem offentlige enda, legger vi ikke ut dokumentene i sin helhet.