Hva er det som definerer en persons nasjonalitet? Er 2. generasjons innvandrere nordmenn? Er Norge ett fritt land? Hva gjør skolene for å integrere elever? Det er spørsmål vi ønsker å ta opp i dette innlegget.

Integrering

Dette temaet er alltid viktig å ta opp, og det snakkes ofte om integrering når det kommer til kriminalitet. Integrering er et tema når man snakker om gjengen Young Bloods. Den gjengen representerer på ingen måte Holmlia som sted, selv om flere tenker på Holmlia når de leser om Young Bloods. Eller Loser Bloods om man vil si

Men hvor flink er skolen til å ta integeringsspørsmålet på alvor? Og Utdanningsetaten? Gjennom egen erfaring har vi opplevd at skoler, fra elevene er barn, til man går ut av videregående, definerer nasjonalitet (og vilje til å lære) på hudfargen til elevene. Elever med innvandringsbakgrunn har mulighet til å få fritak i fag som nynorsk. Men det er her dilemmaet dukker opp. SKAL dem ha fritak i nynorsk, eller kan dem velge selv?

Skolene får ekstra midler utifra hvor mange “fremmedspråklige” elever dem har, og for å få ekstra midler, er elevene nødt til å søke om fritak i nynorsk. Lar alle skolene elvene få velge? Svaret der er “nei”. Noen skoler lar nok elevene selv velge om de ønsker fritak eller ikke, men altfor ofte har vi, og andre opplevd at skolene sier at elevene med innvandrerbakgrunn, skal ha fritak i nynorsk. Det defineres utifra hudfarge (og navn) på elevene.

Egne historier

En gutt, født i Somalia, kom til Norge i ung alder, snakket flytende sørlandsdialekt. Ble pålagt av Hellerud VGS til å ta fritak i nynorsk. Fikk ikke lov til å velge.
Etterstad VGS påla alle med innvandrerbakgrunn å ta fritak i nynorsk. Skolen innrømmet til og med at det var for å få penger. Men norskbøkene var fortsatt skrevet delvis på nynorsk. Elevene fikk ikke lov til å ha nynorsk, men de måtte fortsatt kunne lese nynorsk.

Tenk dere hvordan det er for elever som aldri har hatt nynorsk, å få i oppgave “analyser denne teksten“, så er det to sider med nynorsktekst man må analysere. Hvor lett er det? Eller bør elevene som har fritak i nynorsk, få utlevert bøker som er skrevet på bokmål?

Kritikk i samfunnet

De samme elevene blir ofte dratt seg imellom i diskusjoner om de er nordmenn, eller innvandrere. De får beskjed om at hvis de er i Norge, har norsk statsborgerskap, så er de nordmenn og må gi avkall på sin gamle nasjonalitet. Og hvis de selv sier at de er nordmenn, får de kritikk fra den andre siden hvor de får høre “du er ikke norsk“. Ved å bli påtvunget fritak i nynorsk, sier skolen indirekte også at “du er ikke norsk, og du kommer aldri til å bli norsk“. Det er definisjonen på “hverdagsrasisme satt i system”. Ønsker man å lyktes med integreringsdelen, så bør alle, uavhengig av bakgrunn, bli likestilt med hverandre. Kommer disse ungdommene til å si at de er nordmenn, når de gjennom hele livet sitt hører at de ikke er det?

Hudfarge

Haitam Aleesami
Født: Oslo, Norge. 1991.
Klubb: Palermo.
Landslag: Norge

Haitam Aleesami ble født i Oslo, med marokkansk bakgrunn. Han er oppvokst på Holmlia, og spiller nå for Palermo i Italia. Han er også norsk landslagsspiller.

Mikkel Diskerud
Født: Oslo, Norge. 1991.
Klubb: Ulsan Huyndai (lån fra Manchester City)
Landslag: USA

Mikkel Diskerud ble født i Oslo, med amerikansk mor. Han spiller til daglig i den Sør Koreanske ligaen. Han er amerikansk landslagsspiller.

Disse to fotballspillerne er begge født i Oslo, og begge har bakgrunn fra et annet land, på en eller begge foreldres side. Hvem av disse blir omtalt som norsk? Og hvem av disse blir omtalt som innvandrer?

Norskkunnskaper

De aller fleste som er oppvokst i Norge, snakker godt norsk. Uavhengig av hvor de opprinnelig kommer fra. Er de født her, snakker de godt norsk. Kom de hit som liten unge, snakker de godt norsk. Det finnes selvfølgelig unntak, men de unntakene det er snakk om hadde nok garantert ikke valgt nynorsk uansett. Men om man ønsker å ha nynorsk, så bør man få den muligheten. En som er født og oppvokst i Oslo, med innvandrerbakgrunn, har nok ikke så mye dårligere forutsetninger til å lære nynorsk som en som er født og oppvokst i Oslo, med helnorsk bakgrunn.

Men det går på muligheten til å velge. Skal man nekte dem å lære et skriftspråk på bakgrunn av nasjonalitet? Er det det som er integrering?

Er Norge et fritt land?

I Norge har vi et demokrati som tilsynelatende fungerer. Vi har en ytringsfrihet som står høyt i kurs, med visse unntak (trusler, hetsing etc). Men som nevnt gjennom hele dette innlegget, så har vi fortsatt litt å gå på når det kommer til valgmuligheter i skolen, for alle.

Man får ikke lov til å velge nynorsk, men man må fortsatt kunne nynorsk for å løse oppgaver. Hvor er logikken i det?