Når skolene tar fri, det vil si ferier og helligdager, hva skjer da med ungdommen? Hva gjør dem? Hvor er dem?

Holmlia Ungdomskole. Bilde: Privat

De siste årene har flere organisasjoner slått seg opp på Holmlia. Felles for dem er at alle utgir seg for å jobbe opp mot barn og ungdom. Gi dem aktiviteter. Gi dem noe å bedrive tiden med. Etter skoletid og på fredagskvelden. Ungdomsklubber. Sportsklubb. Andre organisasjoner. Frivillighet. Men når skolene tar fri, det samme gjør aktivitetsbilbudene.

Vær Stolt Ungdom/Hjerte av Holmlia bidro med aktivitetstilbud hver dag gjennom julen. Vellykket. Mange møtte opp. De stilte villig opp med forskjellige aktiviter, selv med mangel på økonomi. Ungdommene kom i førersetet. Ungdommene var prioritet. Barna på Holmlia. Dem som bor her, dem som vokser opp her. Og de traff riktig målgruppe. Dem som risikerer å falle ut av samfunnet.

Lusetjern Barneskole. Bilde: Privat

Men hvor er resten av tilbudene? Hvor er dem som arbeider profesjonelt ovenfor barn og ungdom? Er det snakk om penger? Er det snakk om tid? Eller er det snakk om prioriteringer

Ferietida er den viktigste tiden for å ha aktivitetstilbud. Ungdommene har fri fra skolen, de kan være ute, de kan være inne. De kan være med venner, og de kan være alene. Det å ha aktivitetstilbud for dem er utrolig viktig når skolen tar fri. Sørge for at dem er sosiale. Bidra til å holde dem opptatte. Og der er det mange av de såkalte frivillige organisasjonene som feiler.

Penger blir ofte et tema når man snakker om frivillighet og organisasjoner. Hvem får pengene? Hva blir pengene brukt til? Hvem får mest utbytte av pengene? Her er sammarbeid et stikkord som blir brukt altfor sjeldent. Når det er mange om pengene, så får alle en liten bunke hver. Men hvis man kan gå sammen om ett felles mål, en felles paraplyorganisasjon, da kan man få en stor bunke med penger, og man kan få utretta så utrolig mye mer enn hvis det er mange små. En stor kan få gjort mer enn mange små.

Arrangementer!

På Holmlia har vi flere arrangementer årlig, problemet ved å ikke sammarbeide er at flere av arrangementene faller på samme dag, i løpet av samme helg. Gjerne i løpet av sommeren. Men hva med å spre arrangementene utover, over en lengere tidsperiode? Og spre dem utover større deler av året? Det er forståelig at det er mer fristende å ha utendørs-arrangementer på sommeren. Spesielt hvis sommeren blir som i 2018. Fint vær. Varmt. Grillforbud. Men det kan nok garanteres at folk hadde møtt opp hvis det blir arrangert arrangementer utendørs selv i desember, januar og februar. Om sommeren risikerer man at folk blir “mettet” av for mye på en dag. Og man rekker ikke gjennom fire arrangementer på samme dag.

Lekeplass ved Lusetjern Skole. Bilde: Privat

Vår anbefaling er at alle organisasjonene på Holmlia, alle lederne, alle boretslag, politikere med tilknytning til Holmlia, og sportsklubben oppretter et sammarbeid på tvers av hverandre. Med ett styre. Og hold aktivitetstilbudet ved like, også når skolene har fri og ungdommene har hele dagen til å drive dank.

Man trenger ikke å være så egosentrisk at man ikke vil sammarbeide, fordi man da ikke blir alene om å ha navnet sitt på papiret. Dette er større enn dere. Dette er viktigere enn dere. Dette er fremtiden til ungdommene. Og den fremtiden ønsker vi alle skal være perfekt.

Det starter her. Det starter nå. Sammen for Holmlia.

Gjerne del dette videre om du ønsker å bidra til å gjøre en forandring i lokalsamfunnet vårt. Og få politikerne med på lasset.