(Oslo) 1251 Nyhetskanalen har i lengere tid undersøkt muligheten til å infiltrere det høyreekstremistiske miljøet, uten å lyktes. Vår reporter har klart å få en uttalelse fra en anonym lederskikkelse innad i miljøet.

Kristiansand, 29. juli 2017: De høyreekstreme går en tur. Bilde: Dagsavise

Det nårske verdi err vældi vikti får å ta vare på nårsk kultur og nårsk språk. nårge er et land får normen, og vi kan ike tilate at muslinger åg invadreere får komme til nårge og frata oss julefæring og nårsk kultur. snart er nårge muslimifissert, og det har jæi altid sakt, at nårge er dømt till døden med rødgrønn regjæring. det eneste riktige å stæmme på er alliansen, frp og demokratene. NÅRGE FÅR NORMEN,,,,,

hvis apepartiet vinner valget kan man takke farvæl til alt som harr me nårge og gjørre. nårske verdier og kultur er truet av invandrere som komme til landet, nekte å lære nårsk og få jåbb. de vil barre nave. de komme hit og stjele våre jobber, og de stjele våre damer. tyvradder ær dem.


-Høyreekstrem mann (56)

1251 Nyhetskanalen stilte et oppfølgingspørsmål om mannen kunne utdype hva de norske verdiene er.

-Derre fratar oss ytringsfriheten, ytringsfriheten er truet så eg vill ike si mer til media, sier den høyreekstreme mannen.

1251 Nyhetskanalen har ikke lyktes i å få kontakt med Merete Hodne.