(Internett) – Man bør velge sine foreldre med omhu, skriver Nettavisen i dagens ledende artikkel.

Screenshot: Nettavisen

1251 Nyhetskanalen var i harnisk etter å ha lest avisen med det klingende navnet tidligere i dag. Vi har i ettertid vært i kontakt med Finn.no. De avslo å kommentere saken. Men vi klarte å finne frem til et gammelt medlem i gjengen Young Bloods, som uttalte at det å selge foreldre nå har blitt en så lukrativ forretning at Young Bloods er en av mange gjenger som nå har kuttet ut narkotikadistribusjon, og forholder seg kun til salg av foreldre.

Pr. dags dato er det ikke noen paragrafer i den norske lovhåndboken som spesifikt forbyr salg av foreldre, men politiet har kommet med en offentlig uttalelse. Les under.

Politiet har mottatt gjentatte bekymringsmeldinger fra foreldre om at barna deres har lagt dem ut for salg på nettsider som Finn og Ebay. Sånn det er i dag, så er det ingenting vi i politiet kan gjøre, da regjeringen fjernet den paragrafen så langt tilbake som i 2018. Vi ønsker å poengtere at menneskesalg er strengt forbud, men vi er usikre på hvordan, eller om, det omfatter foreldre. Det er noe vi kommer til å sjekke opp, men grunnet saksbehandlingstid så kommer vi ikke til å komme med noen lengere uttalelse før om fire år

Da kan 1251 Nyhetskanalen videreformidle budskapet om at det er tillatt å selge foreldre.